5706035037863936
E6000 SHOE DAZZLE 膠水 使用SHOE DAZZLE™創建自己的個性化鞋子!SHOE DAZZLE可將大多數任何類型的裝飾物品永久粘合到您的鞋子表面,並且膠水對洗衣機/烘乾機安全! 特點和優點: 工業強度配方 -永久粘合-將物品永久固定在大多數鞋類上,包括皮革,乙烯基,帆布和橡膠方便-易於使用的試管靈活 -隨運動而彎曲,不會變脆防水 -即使暴 Product #: goopa-E6000 SHOE DAZZLE 膠水 2024-12-04 Regular price: $HKD$50.0 Available from: GOOPAPROSHOPIn stock